ที่ท่องเที่ยวตามรอยพระบาท

๙ สถานที่ท่องเที่ยว ตามรอยพระบาทในหลวงร.๙
ครั้งที่เสด็จฯ ในอดีต

ตลอด ๗๐ ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงงานเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเราจะเห็นท่านทรงเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆ ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย เพื่อเป็นการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คาร์โร จึงอยากแนะนำ ๙ สถานที่ท่องเที่ยว ตามรอยพระบาทในหลวง ร.๙ ครั้งที่เสด็จฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนเหล่าราษฎรในสมัยอดีต

 

ภูกระดึง-จังหวัดเลย

ภูกระดึง จังหวัดเลย

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มีหมายกำหนดการเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคแรก และได้ประทับเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดขอนแก่น มายังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง พระองค์ได้ประทับช้างทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และได้ปลูกต้นสนสามใบไว้เป็นที่ระลึก

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการจัดตั้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ และเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๒ โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สอง ถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งในแต่ละปีมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยหลายหมื่นคน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว มักมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปพักผ่อนบนภูกระดึงจำนวนมาก

 

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรียงต่อกัน ๓ องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในชื่อท้องถิ่นว่า เขื่อนท่าปลา จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กั้นแม่น้ำน่าน ที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน และมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป ทั้งนี้พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ภูทอก-จังหวัดบึงกาฬ

ภูทอก จังหวัดบึงกาฬ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงนมัสการพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยมีพระราชดำรัสจัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อพระราชทานแก่ประชาชน และทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

ปัจจุบันภูทอกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรร มและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งเป็น ๗ ชั้น ชั้นที่ ๔ เป็นสะพานลอยเวียนรอบเขา มองเบื้องล่างเห็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ชั้นที่ ๔ เป็นที่พักของแม่ชี ชั้นที่ ๕ มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ จากชั้นที่ ๖ สู่ชั้นที่ ๗ เป็นสะพานไม้ยาว ๔๐๐ เมตร เวียนรอบเขาหน้าผาสูงชัน สุดทางชั้น ๗ เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม

 

แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณภาพจาก oknation nationtv blog

แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมาก ทรงประทับพลับพลาริมแก่งสะพือ ซึ่งทางการจัดไว้ถวายแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงไปตามก้อนหิน ทอดพระเนตรสายน้ำ แล้วเสด็จยังพระราชทานพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา ซึ่งนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอพระราชทานไว้เป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป

แก่งสะพือ เป็นแก่งหินที่สวยงามในลำน้ำมูล ตั้งอยู่ที่บ้านสะพือใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเดียวกันกับที่ “สามพันโบก” นั่นคือในช่วงฤดูน้ำหลาก แก่งหินจะจมอยู่ใต้น้ำ และจะถูกกัดเซาะด้วยแรงของกระแสน้ำวนจนเกิดเป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อย

เมื่อน้ำในลำน้ำมูลแห้งขอดในฤดูแล้ง แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกลางแม่น้ำมูล เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามของแก่งหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่ง มองเห็นเป็นภาพศิลปะ ทั้งรูปวงกลม วงรี รูปดาว และรูปอื่นๆ อีกมากมาย ตามแต่จะจินตนาการ ซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะมีให้สัมผัสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมเท่านั้น

 

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ออกต้อนรับและรับรอง สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ และเจ้าชายฟิลลิป ณ บริเวณหน้ากำแพงเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัย เป็นสถานที่รวบรวมวัฒนธรรม ของไทย อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ห่างจากตัวจังหวัด ๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๘๐๐ ไร่

ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน เหมือนกับอาณาเขตของประเทศไทย ภายในจะมีโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ พระราชวัง ต่างๆ เป็นต้น และยังมี ส่วนรังสรรค์เป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทย มีไว้จัดแสดงที่นี่ด้วย ภายในเมืองโบราณยังมีค่ายพักแรม ชื่อว่า “ค่ายริมขอบฟ้า”

 

อ่าวพังงา จังหวัดพังงา

อ่าวพังงา จังหวัดพังงา

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงา มีนายมนัส เจริญประสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์คงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอยู่มาก เป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด ๑๙๐,๒๖๕ ไร่

และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน มีพื้นที่ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ ๔๑ เกาะ เช่น เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะปันหยี เขาพิงกัน เป็นต้น

 

อ่าวพังงา จังหวัดพังงา

ขอบคุณภาพจาก http://thailandtopvote.com

เขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯ เขาช่องกระจก และทรงพระราชดำเนินขึ้น บันไดไปยังพระเจดีย์บนยอดเขา ทรงประกอบพิธีบรรจุ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๑ พร้อมทั้ง ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไว้ ณ บริเวณนั้น จากลานยอดเขานี้เอง ทำให้เห็นทิวทัศน์เขาตะนาวศรี อ่าวประจวบฯ เขาตาม่องล่าย เขาล้อมหมวก และตัวเมืองประจวบฯ ได้โดยรอบ

ปัจจุบันเขาช่องกระจกเป็นภูเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด ติดกับอ่าวประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเด่นก็คือใกล้กับ ยอดเขาทางด้านทิศเหนือ จะเป็นช่องเขาขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากกระแสลมและกระแสน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งถ้ามองจากด้านล่างจะเห็นว่าตรงช่องเขาแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายกับกระจกใสขนาดใหญ่ ส่วนด้านบนยอดเขานั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง

โดยรอยพระพุทธบาทจำลองแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีนั้นสร้างโดย หม่อมเจ้าทองเติม ทองแกม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓

 

หาดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณภาพจาก  http://www.9mot.com

หาดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ณ หาดสุรินทร์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๑๐ ปัจจุบันหาดสุรินทร์ เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตอยู่ห่างจากตัวเมือง ๒๔ กิโลเมตร แม้ตัวหาดจะไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำ แต่ตัวหาดจะมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งร้านอาหารทะเลสดๆ และสนามกอล์ฟ

 

นี่คือแค่ส่วนหนึ่งจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในภูมิภาคประเทศ ที่พระองค์เคยเสด็จฯ ในอดีตเท่านั้น หากใครอยากทราบเรื่องราวต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีก สามารถเลือกอ่านได้มากมาย อาทิเช่น นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่คนไทยไม่ควรพลาด , ความผูกพันของในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับรถยนต์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

 

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :  travel.trueid.net