ดาวน์โหลดเอกสาร

หน้าหลัก > ดาวน์โหลดเอกสาร

carro-download
เอกสารวิธีการใช้งาน แอปพลิเคชัน
เป็นคู่มือวิธีการใช้ App CARRO Wholesale สำหรับดีลเลอร์/เอเจ้นท์ที่สนใจซื้อ-ขายรถบ้านมือสอง
เอกสารวิธีการใช้งาน App CARRO Wholesale (สำหรับดีลเลอร์)
เอกสารวิธีการใช้งาน App CARRO Wholesale (สำหรับเอเจ้นท์)
เอกสารสินเชื่อรถยนต์
เอกสารที่ต้องเตรียมกรณี ซื้อ-ขาย-การจัดไฟแนนซ์รถยนต์และสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์
Checklist สำหรับไฟแนนซ์
สัญญาซื้อ-ขาย
เอกสารการโอน
ต้องมีการลงนามของทั้ง 2 ฝ่ายจึงจะสามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมายได้
แบบคำขอโอนและรับโอน
หนังสือมอบอำนาจ
ขั้นตอนการโอนรถ
เตรียมเอกสารการโอนลอย
สัญญาซื้อ-ขาย