Carro
ลงขายรถมือสองด่วนภายใน 24 ชม.
carro
ค้นหารถ
ค้นหารถ
รายละเอียดรถ
ช่วงราคา (บาท)
รูปแบบการซื้อ

รถมือสองฟรีดาวน์

รถมือสองฟรีดาวน์
รถมือสองฟรีดาวน์

ความหมายของรถมือสองฟรีดาวน์

ปัจจุบันความต้องการซื้อรถยนต์มีมากขึ้นทุกๆวัน ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ แต่มีคนจำนวนน้อยที่จะซื้อด้วยการจ่ายเงินเต็มจำนวน(เงินสด) ทำให้การผ่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ว่าเงินดาวน์ก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน ทำให้หลายคนอาจไม่มีกำลังพอในการชำระ และทางเลือกใหม่ในปัจจุบันนี้ที่เป็นที่นิยมมากคือ รถมือสองฟรีดาวน์! คำว่า รถมือสองฟรีดาวน์ คือ สมมุตว่ารถมีราคา 400,000 บาท ไฟแนนซ์ก็จะทำเรื่องและจัดไฟแนนซ์ให้เต็มราคารถจำนวน 400,000 บาท ซึ่งทำให้คนซื้อก็ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์อีก แบบนี้เลยเรียกว่า ฟรีดาวน์  แต่คุณก็ต้องเสียค่าจัดไฟแนนซ์ ค่าโอน ค่าประกันอีก ซึ่งค่าประกันนี้ก็แล้วแต่ว่าวงเงินที่จัดจะเท่าไหร่ต้องประกันชั้น 1 หรือ 2 และมีค่าเลี่ยงประกันชั้น 2 อีกถ้าไม่อยากประกัน แต่โดยรวมแล้วคุณอาจจ่ายเงิน แค่ 1 หมื่นสุดท้ายนี้ก่อนที่คุณจะมีการตัดสินใจเพื่อที่จะซื้อหรือผ่อนรถแบบฟรีดาวน์ คุณควรที่จะสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่เพื่อความแน่ใจก่อน ว่าดอกเบี้ยจะถูกคิดอย่างไง คิดในอัตรากี่เปอร์เซ็นต่อปี เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเปรียบใคร