New-Traffic-Ticket-Fine-From-Police

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ 26 ส.ค. 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1,000 บาท ซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหา เช่น

  • ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ ปรับ 200 บาท
  • รถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 1,000 บาท
  • ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 500 บาท
  • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากเดิมปรับ 400-1,000 บาท เป็น ปรับ 500 บาท
  • ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับ 200-500 บาท เป็นปรับ 500 บาท
  • ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 400 บาท และคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 800 บาท

สำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้ จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคม จากนั้น 1 พฤศจิกายน จะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้

ขอขอบคุณข่าวจาก