Auspicious-Day-To-Buy-New-Car-2021

ไม่ว่าสมัยไหนคนไทยมีความเชื่อ เรื่องการหาฤกษ์งามยามดี เพื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้ราบรื่น และประสบความสำเร็จได้นั้น อีกทั้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นที่ดี

ฤกษ์ยามนั้น เป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการสร้างบ้านปลูกเรือน คลอดลูก รวมทั้งงานมงคลสมรส ส่วนของการหาฤกษ์ดีสำหรับการออกรถก็เช่นกัน การถือฤกษ์งามยามดี หรือวันดี เวลาดี ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นสิริมงคลกับผู้ครอบครองนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม >> รวมวิธีไหว้แม่ย่านางรถ ของไหว้ การไหว้ และผลไม้มงคล ต้อนรับปี 2564

และวันที่ออกรถ คือวันแรกที่ขับรถออกจากศูนย์ หรือเต็นท์ขับไปใช้จริงๆ เริ่มต้นใช้จริงในทางพฤตินัย ไม่ได้หมายถึง วันทดลองขับหรือ วันเปลี่ยนเจ้าของในทางทางนิตินัย งั้นไปดูกันดีกว่าว่า ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2564 ฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถ ออกรถวันไหนดี

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมกราคม ปี 2564

 • วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.19 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 13.19 น.
 • วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

 • วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมีนาคม ปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที 4 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.59 น.
 • วันอาทิตย์ที 7 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที 11 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.59 น.
 • วันอาทิตย์ที 14 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที 19 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.19 น.
 • วันอาทิตย์ที 21 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที 26 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.19 น.
 • วันอาทิตย์ที 28 มีนาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนเมษายน ปี 2564

 • วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.19 น
 • วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น. .
 • วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 12.19 น.
 • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันจันทร์ที่  26 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันศุกร์ที่  30 เมษายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนพฤษภาคม ปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนมิถุนายน ปี 2564

 • วันอาทิตย์ที 6 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที 10 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที 11 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที 17 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที 18 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.
 • วันพฤหัสบดีที 24 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 09.59 น.
 • วันศุกร์ที 25 มิถุนายน 2564 เวลาสตาร์ทรถ 08.59 น.

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกรกฎาคม ปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนสิงหาคม ปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
 • วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนกันยายน ปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนตุลาคม ปี 2564

 • วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนพฤศจิกายน ปี 2564

 • วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
 • วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 • วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ ฤกษ์ดีออกรถ เดือนธันวาคมปี 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

การดูดวงนี้ เป็นวิทยาทานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูฤกษ์ออกรถเท่านั้น

ส่วนใครที่ดูฤกษ์ออกรถ 2564 จบแล้ว อยากซื้อรถคันใหม่ แล้วขายรถคันเดิม ก็สามารถมาขายรถ หรือตีราคารถ ที่ CARRO ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express คลิกที่นี่ค่ะ https://th.carro.co/sell-car/express หรือจะ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Thailand และ Add Line สอบถามรายละเอียดได้เช่นกัน ที่ @carrothai

และอีกหนึ่งบริการใหม่! CARRO Automall แหล่งรวมรถมือสองคุณภาพเยี่ยม ผ่านการตรวจสภาพแบบ Double Check รับประกันพร้อมโอนทุกคัน ฟรี! ค่าจัดโอน มีให้เลือกชมเพียบ ซื้อรถ คลิก -> https://th.carro.co/taladrod/allcar/carro 

หรือสนใจรถรุ่นไหนอยู่ แต่หาไม่ได้ สามารถสั่งตามออเดอร์ได้ที่นี้ > https://th.carro.co/buy-car หรือโทร. 02-508-8690 อีกทั้งยัง Inbox เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นกันได้ที่ Facebook -> CARRO Automall – รถบ้านมือสอง หรือทาง Line เชิญเลยครับที่ @carroautomall

ขอบคุณข้อมูลจาก: