ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถมือสอง และเอกสารที่ต้องเตรียม

หลายๆ คน อาจมีความจำเป็นที่ต้องมีรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัว ด้วยความจำเป็นหลายๆ อย่าง เช่น ที่อยู่อาศัยไม่มีรถสาธารณะวิ่งผ่าน ต้องการรถไว้ทำธุรกิจส่วนตัววิ่งขายของ ฯลฯ ซึ่งถ้าต้องซื้อรถใหม่ป้ายแดงเลย อาจจะซื้อไม่ไหว ราคาสูง แต่รถมือสองจะเป็นทางเลือก ทำให้เราได้รถมาใช้ได้เร็วขึ้นในราคาที่เราสามารถซื้อได้

วันนี้จึงอยากจะมาเล่าถึงการซื้อรถมือสอง ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนจะซื้อ เมื่อตัดสินใจจะซื้อแล้วควรจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง หากเราไม่ได้ซื้อเงินสด ต้องการกู้บริษัทไฟแนนซ์ต้องทำอย่างไรบ้าง มาลองศึกษารายละเอียดกันนะคะ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถมือสอง และเอกสารที่ต้องเตรียม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อรถมือสอง

 • ต้องยอมรับให้ได้ว่า รถมือสองมีโอกาสที่เราจะต้องคอยซ่อมบำรุงบ่อยกว่า แต่หากเราซื้อกับผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจสภาพรถจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจและสบายใจยิ่งขึ้นว่าข้อมูลประวัติของรถนั้นถูกต้อง
 • ควรรู้ข้อมูลทั่วไปของรถที่จะซื้อ เช่น ยี่ห้อรุ่น ปีที่ผลิต ปีที่มีการซื้อขายครั้งแรก เป็นต้น เพื่อให้เราได้เราจะได้ประเมินราคาตลาดของรถที่จะซื้อได้
 • ถ้าสามารถรู้ประวัติการใช้งานของรถที่จะซื้อได้ยิ่งดี เช่น วิ่งมาแล้วเป็นระยะทางเท่าไร ใช้บรรทุกของหนักบ่อยไหม เคยเฉี่ยวชนมาบ้างหรือไม่ รถคันนี้เคยทำประกันไหม เป็นต้น

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำสินเชื่อซื้อรถมือสอง

 • ภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น จะอยู่กับเราไปนาน อย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี
 • วงเงินสินเชื่อที่จะได้รับอนุมัติ อาจจะน้อยกว่าราคาที่เราจะซื้อ เพราะวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับ อายุของรถว่าใช้งานมานานแล้วกี่ปี และสภาพรถว่าชำรุดทรุดโทรมแค่ไหน ซึ่งอาจดูได้จาก จำนวนระยะทางที่ใช้งาน สภาพตัวถังภายนอก สภาพตัวถังภายใน และอื่นๆ
 • หากเป็นการซื้อจากเจ้าของรถที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องรู้ว่าเจ้าของเดิมยังผ่อนซื้อรถนั้นอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าซื้อจากบริษัทหรือเต็นท์ขายรถที่น่าเชื่อถือ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้
 • บริษัทการเงินที่ให้กู้เงินซื้อรถ (บริษัทไฟแนนซ์) นั้นมีมากมาย ควรหาข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นให้ถี่ถ้วนชัดเจน เพื่อเราจะได้สามารถเลือกใช้บริษัทที่เราเชื่อมั่นและไว้ใจได้ หรือในระยะยาวจะทำให้เราเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด ในกรณีที่เราซื้อรถมือสองจากบริษัทหรือเต็นรถที่ขายรถมือสอง ส่วนมากเขาจะมีรายชื่อของบริษัทไฟแนนซ์ให้เราเลือกใช้อยู่แล้ว ซึ่งสะดวกดี ไม่ต้องเที่ยวหาข้อมูลและติดต่อขอกู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถมือสอง และเอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการทำสินเชื่อซื้อรถ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.ขั้นเตรียมการ

 • เตรียมเอกสาร กรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล จัดเตรียมเอกสารดังนี้
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, ประจำ, หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาทะเบียนการค้า
แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัย  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
แผนที่ที่ทำงาน หนังสือบริคณห์สนธิ
 • เตรียมเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทางผู้ขายจะแจ้งให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องเตรียมเพิ่มนอกเหนือจากวงเงินในการทำสินเชื่อ ดังนี้

 • เงินค่าจองรถ หรือเงินมัดจำ (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันกับผู้ขายว่าเราซื้อรถคันนี้แน่นอน และผู้ขายจะไม่ขายรถที่เราต้องการจะซื้อคันนี้ให้คนอื่น ในระห่างที่เรารอผลการตรวจสอบเครดิตการขอสินเชื่ออยู่ ซึ่งเงินจองอยู่ที่ประมาณ 5,00010,000 บาท ขึ้นอยู่กับเต้นท์รถแต่ละที่
 • เงินดาวน์รถ สำหรับการกู้ซื้อรถมือสอง ในส่วนของเงินดาวน์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อสามารถกู้เงินมาซื้อรถไต้เต็มจำนวนเท่าราคาที่ตกลงซื้อขาย หรือว่ากู้ได้บางส่วน
 • เงินค่าธรรมเนียมจัดไฟแนนซ์ เป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารหรืออื่นๆ ที่ทางเต้นท์หรือผู้ขายช่วยดำเนินการให้เรา ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ต้องคุยรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีหรือไม่มีอย่างไร ถ้ามีแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างให้ชัดเจนก่อนที่เราจะทำเรื่องขอกู้เงินซื้อรถ
 • เงินค่าใช้จ่ายในการโอนรถ กรมขนส่งได้กำหนดอัตราค่าโอนหรือค่าอากรซื้อขายที่ร้อยละ 0.5 หรือแสนละ 500 บาท จากราคาประเมิน นอกจากนั้นก็จะมีค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท ในการโอนรถนี้จะเกิดขึ้นสองครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายไปยังบริษัทไฟแนนซ์ ส่วนการโอนครั้งหลังจะเป็นการโอนจากบริษัทไฟแนนซ์ไปยังผู้ซื้อ เมื่อผ่อนชำระเงินกู้ซื้อรถยนต์หมดแล้ว
 • เงินค่าประกัน หรืออาจจะมีค่า ... / ภาษีทะเบียนรถยนต์ ถ้าใกล้หมด ซึ่งโดยปกติไฟแนนซ์จะให้เราทำประกันไว้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เพราะหากไม่มีประกันแล้วเกิดมีอุบัติเหตุขึ้น เราจะต้องรับภาระหนัก เพราะเสียทั้งค่าซ่อมรถ ค่าผ่อนรถ ไหนจะค่าซ่อมรถของคู่กรณีอีก 

สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า CARRO เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.proprakan.com/promotion-carro-car-insurance/

2.ขั้นดำเนินการ

 • ยื่นเอกสารการขอสินเชื่อรถ เอกสารต่างๆ ที่เราได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้กับทางบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อพิจารณาเครดิตอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ประมาณ 13 วันทำการ
 • เซ็นสัญญากู้เงิน จะทำในตอนยื่นเอกสารขอสินเชื่อรถเลยก็ได้ หรืออาจจะทำหลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้วก็ได้เช่นกัน
 • รับโอนรถ บริษัทไฟแนนซ์จะโทรแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้กับผู้ขายทราบ เพื่อให้ผู้ขายโทรนัดให้เรามารับรถและรับเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาทะเบียนรถ, เอกสารสัญญาต่างๆ, รายการที่จะต้องปฏิบัติหลังจากเป็นหนี้เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ต้องทำหลังจากที่ทำสินเชื่อแล้ว

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการผ่อนชำระให้เข้าใจ จะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการผิดสัญญาผ่อนชำระ
 • ศึกษาวิธีการคิดค่าปรับหากมีการผ่อนชำระช้า หรือผิดสัญญาการผ่อนชำระ
 • ศึกษาให้เข้าใจว่าเงื่อนไขที่บริษัทไฟแนนซ์สามารถนำมาใช้บังคับยึดรถ มีอะไรบ้าง
 • หาเงินจ่ายค่างวดให้ตรงเวลา

ปัจจุบันรถมือสองกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่คนใช้รถ เพราะหากเราเลือกรถดีๆ มีแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ คุณภาพรถดี การเลือกซื้อรถมือสองไปใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากเซฟเงินไว้นะคะ

รีบเลย! ขายรถกับ CARRO มีค่ารถกลับบ้าน แจกโค้ดส่วนลด Grab มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท!!!

ช่วงนี้ถ้าคุณต้องการใช้เงิน หรือต้องการเปลี่ยนรถใหม่ช่วงหน้าหนาวนี้ CARRO มีข่าวดีมาบอกแล้วจ้า! กับ “CARRO Express” (คาร์โร เอ็กซ์เพรส) วิธีการขายรถในแบบยุคใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ราคา อีกทั้งยังลงขายได้ “ฟรี!” ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับเงินสดกลับบ้านทันที ภายใน 24 ชั่วโมง!

หากคุณต้องการขายรถคันเดิมแล้ว และสามารถ “ขายรถด่วน” เพียงกรอกแบบฟอร์มลงประกาศขายรถ ซึ่งเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และสะดวก (คลิกที่นี่) https://th.carro.co/sell-car/express หรือติดต่อขายรถได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-508-8425 แต่ถ้าใครจะ Inbox สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ Facebook CARRO Thailand

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

อ่านรายละเอียดการขายรถเพิ่มเติม ได้ที่ Link นี้ครับ >> ร้อนเงิน! อยากขายรถด่วน ขายรถไว ต้องที่ CARRO Express

และที่สุำคัญ ในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงพิเศษสุด ในช่วงปลายปี 2564 จริงๆ เพราะถ้าใครลงขายรถกับทาง CARRO Express แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับโค้ดส่วนลดเดินทางจาก Grab มูลค่า 1,000 บาท รวมกว่า 50,000 บาท อีกด้วย!

 • ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564
 • จบการขายก่อนมีสิทธิ์ ได้รับส่วนลดก่อน
 • รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 10 รางวัลต่อ 1 สิทธิ์
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 • ส่วนลดสามารถใช้กับบริการเดินทางดังต่อไปนี้ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้) ในทุกจังหวัดที่ Grab ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น หรือบริการเดินทาง ไม่มียอดขั้นต่ำ
 • รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ระหว่างวันที 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 มกราคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • Grab และ CARRO ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 1 ธ.ค. 2564
 • ผู้โชคดีจะได้รับ SMS โค้ดส่วนลดในวันที่ 3 ธ.ค. 2564

ร้อนเงิน! อยากขายรถด่วน ขายรถไว ต้องที่ CARRO Express

การซื้อ-ขาย รถมือสอง ในปัจจุบัน ถือว่าง่ายกว่าในอดีตมากๆ อีกทั้งช่องทางการขาย ก็มีมากมายกว่าแต่ก่อน

แต่การขายรถมือสองแต่ละครั้งนั้น คุณอาจจะต้องเสียเวลาในการประกาศขาย และรอคนติดต่อมา หรือขับรถไปให้ตามเต็นท์รถต่างๆ ตีราคา ซึ่งโอกาสที่คุณจะได้ราคาที่พึงพอใจนั้น ก็อาจจะไม่มากก็น้อย

แต่ถ้าคุณเกิดร้อนเงิน! จะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะขายรถมือสอง ได้แบบขายด่วนๆ ขายได้เร็ว ไว … CARRO Thailand ขอแนะนำ “CARRO Express” วิธีการขายรถในแบบยุคใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ราคา อีกทั้งยังลงขายได้ “ฟรี!” พร้อมรับเงินสดกลับบ้านทันที ภายใน 24 ชั่วโมง!

ปัจจุบันเว็บไซต์ที่มีให้ลงประกาศขายรถบ้านมือสองด้วยตัวเองนั้น มีจำนวนมาก มีทั้งแบบให้ลงฟรีๆ หรือแบบต้องจ่ายเงินรายเดือน ทำให้ผู้ที่ต้องการขายรถบ้าน มีทางเลือกใหม่ๆ มากมาย

หนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ขายรถบ้านอย่างสูง ก็คือเว็บไซต์ CARRO (คาร์โร) ที่โดดเด่นในธุรกิจรถมือสองออนไลน์มายาวนาน เป็นบริษัท Startup ระดับยูนิคอร์นของสิงคโปร์ มีสาขาอยู่ทั้งในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยังมีจำนวนรถบ้านมือสอง ลงประกาศขายอยู่บนเว็บไซต์จำนวนนับหลายพันคัน พร้อมนำเสนอรถมือสองคุณภาพเยี่ยมโดย CARRO Automall ที่มีให้คุณเลือกซื้อมากมาย

ทำให้ “คาร์โร” เป็นเว็บไซต์อันดับแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง เพราะสามารถขายรถบ้าน ได้อย่างรวดเร็ว ขายได้ราคาดีที่สุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และรับเงินสดกลับบ้านทันที ภายใน 24 ชั่วโมง! ทำให้ความกังวลหลายๆ ข้อ ของผู้ที่ต้องการประกาศขายรถบ้านมือสองหมดไป

CARRO ทำให้การประกาศขายรถมือสองของคุณด่วนๆ ได้อย่างไร?

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

คุณสามารถ “ขายรถด่วน” เพียงกรอกแบบฟอร์มลงประกาศขายรถ ซึ่งเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และสะดวก (คลิกที่นี่) https://th.carro.co/sell-car/express

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และรายละเอียดรถ (เลือกยี่ห้อ/รุ่นรถ) และเลือกจุดนัดดูรถเสร็จ ให้กด “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนต่อไป คือ อัพโหลดรูปภาพรถ ที่คุณต้องการลงประกาศขาย (รูปภาพที่แนะนำ คือ ด้านหน้าตรงของรถ, ด้านข้างตัวรถ, ด้านหลังตัวรถ, มุมเฉียงของตัวรถ, ห้องเครื่องยนต์, แผงคอนโซลด้านหน้า แผงหน้าปัด เบาะที่นั่ง และด้านในฝากระโปรงท้าย) เสร็จแล้วจากนั้นจึงกด “ยืนยันการขาย”

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อคุณกด “ยืนยันการขาย” เรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยรหัส OTP 6 หลัก อีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จขั้นตอนจะปรากฎข้อความ “ขอบคุณที่ขายรถกับเรา”

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

โดยคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ไป Tracking เพื่อติดตามสถานะการขาย ได้ตาม Link นี้ https://th.carro.co/tracking

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อเสร็จขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่จากคาร์โร ก็จะติดต่อกลับมาหาคุณภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากรายละเอียดที่คุณส่งมายังมีไม่เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อคุณกลับไปอีกครั้ง

หรือขอรูปภาพรถยนต์ในมุมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ภาพน็อตยึดกระโปรงหน้า – ฝากระโปรงหลัง ชุดคานหน้า เบ้าโช๊คหน้า รอยปั้ม รอยอาร์ค หรือขอดูสภาพรถโดยรวม ฯลฯ เป็นต้น

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

ต่อมาเราจะนัดคุณเพื่อทำการเช็กรถของคุณ ว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้าง แต่ในกรณีที่คุณอยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะส่งทีมงานไปดูรถของคุณถึงที่ เพราะเรายังคง Concept ที่ว่า ต้องการเปลี่ยนให้การซื้อขายรถ เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคน

เมื่อทางดีลเลอร์ที่เข้าร่วมประมูลรถ สนใจรถของคุณ และเสนอราคารถของคุณได้สูงสุด ทาง CARRO ก็จะนัดคุณมาทำการตกลงระหว่างกันอีกที

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อคุณขายรถกับทาง CARRO เมื่อตกลงราคากันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการเซ็นสัญญาซื้อขาย มอบเอกสารต่างๆ พร้อมปิดการขาย แล้วคุณก็รับเงินสดกลับบ้านไปได้เลย!

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

หากคุณสนใจอยากขายรถกับ CARRO นอกจากจะสามารถกรอกแบบฟอร์มตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถติดต่อกับทาง CARRO ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-508-8425 หรือจะ Inbox ขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @Carrothailand คลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

4-Good-Choices-For-Secondhand-Car

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากพูดถึง รถมือสอง หลายคนมักจะเบือนหน้าหนี เพราะรู้สึกว่าการซื้อรถมือสองจะไม่อุ่นใจเท่ากับซื้อรถมือหนึ่ง แต่จริงๆ แล้ว รถมือสองที่วางขายอยู่ในปัจจุบันนั้นถือได้ว่า สภาพของรถยนต์นั้นสูสีไม่แพ้รถมือหนึ่งแต่อย่างใดเลย วันนี้ masii เลยนำเหตุผล 4 ข้อดีของรถมือสองที่ไม่ควรมองข้ามมาฝากกัน

4-Good-Choices-For-Secondhand-Car

1. ราคาประหยัดกว่า

ถ้าถามเหตุผลส่วนใหญ่ที่หลายคนเลือกซื้อรถมืองคงหนีไม่พ้นกับ ราคาของรถยนต์ที่แสนประหยัด จึงถือได้ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครๆ ต่างตัดสินใจซื้อรถมือสองมาใช้งานกัน

และเนื่องจากยิ่งเวลาของรถผ่านไปนานเท่าไร ราคาก็จะยิ่งถูกลงมากขึ้น จึงไม่แปลกใจที่ใครหลายคนจะเลือกซื้อรถมือสอง เพราะช่วยให้ประหยัดได้ด้วย

2. ได้รถขนาดและคุณภาพเหมาะสม

เหตุผลที่หลายคนเบือนหน้าหนีไป เพราะว่าสภาพรถมือสอง อาจจะไม่ได้คุณภาพที่ดีเท่ากับรถมือหนึ่ง

แต่สำหรับรถมือสองที่มีประวัติการใช้งานที่ดี และไม่เคยชนหนักหรือประสบอุบัติเหตุมาก่อน ก็จะส่งผลให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงราคาของรถมือสองที่ถูกลงอาจทำให้เราได้ขนาดรุ่นรถใหญ่มากขึ้น และมีระบบความปลอดภัยที่ดีอีกด้วย

4-Good-Choices-For-Secondhand-Car

3. ซื้อผ่านเงินสดได้ง่าย

ราคาของรถมือสองจะถูกกว่ารถป้ายแดงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว หลายคนจึงมีความคิดที่ว่าเก็บออมเงินสะสมเพื่อนำไปซื้อรถมือสองกันมากกว่า และในปัจจุบันนั้น การซื้อรถมือสองยังสะดวกสบายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการยื่นขอกู้ผ่านธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินได้อีกด้วยนะ

4. ค่าเสื่อมรถราคาน้อยกว่าป้ายแดง

หากเพื่อนๆ เลือกซื้อรถมือหนึ่งป้ายแดงออกจากโชว์รูม แน่นอนว่ามูลค่าของรถอาจจะตกลงมา แต่สำหรับรถมือสองในปัจจุบันนั้นหล่นลงจากป้ายแดงมาก้อนใหญ่แล้ว

หากไม่พึงพอใจกับรถมือสองคันปัจจุบัน ต้องการจะเปลี่ยนคันใหม่ มูลค่าอาจจะลดลงเพียงแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเอง

ใช่ว่ารถมือสองคันที่เราซื้อมาจะเลือกทำประกันรถยนต์ไม่ได้นะ เรายังสามารถทำประกันรถยนต์เพื่อความอุ่นใจขณะขับขี่ได้ทุกเวลา คลิกที่นี่ เพื่อเช็กเบี้ยประกันรถยนต์หรือสอบถามเกี่ยวกับประกันรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก www.masii.com

ร้อนเงิน!-อยากขายรถด่วน-ขายรถไว-ต้องที่-Carro!

การซื้อ-ขาย รถมือสอง ในปัจจุบัน ถือว่าง่ายกว่าในอดีตมากๆ อีกทั้งช่องทางการขาย ก็มีมากมายกว่าแต่ก่อน

แต่การขายรถมือสองแต่ละครั้งนั้น คุณอาจจะต้องเสียเวลาในการประกาศขาย และรอคนติดต่อมา หรือขับรถไปให้ตามเต็นท์รถต่างๆ ตีราคา ซึ่งโอกาสที่คุณจะได้ราคาที่พึงพอใจนั้น ก็อาจจะไม่มากก็น้อย

แต่ถ้าคุณเกิดร้อนเงิน! จะมีวิธีไหนบ้าง ที่จะขายรถมือสอง ได้แบบขายด่วนๆ ขายได้เร็ว ไว … CARRO Thailand ขอแนะนำ “CARRO Express” วิธีการขายรถในแบบยุคใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้ราคา อีกทั้งยังลงขายได้ “ฟรี!” พร้อมรับเงินสดกลับบ้านทันที ภายใน 24 ชั่วโมง!

ปัจจุบันเว็บไซต์ที่มีให้ลงประกาศขายรถบ้านมือสองด้วยตัวเองนั้น มีจำนวนมาก มีทั้งแบบให้ลงฟรีๆ หรือแบบต้องจ่ายเงินรายเดือน ทำให้ผู้ที่ต้องการขายรถบ้าน มีทางเลือกใหม่ๆ มากมาย

หนึ่งในเว็บไซต์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ขายรถบ้านอย่างสูง ก็คือเว็บไซต์ CARRO (คาร์โร) ที่โดดเด่นในธุรกิจรถมือสองออนไลน์มายาวนาน เป็นบริษัท Startup ระดับยูนิคอร์นของสิงคโปร์ มีสาขาอยู่ทั้งในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยังมีจำนวนรถบ้านมือสอง ลงประกาศขายอยู่บนเว็บไซต์จำนวนนับหลายพันคัน พร้อมนำเสนอรถมือสองคุณภาพเยี่ยมโดย CARRO Automall ที่มีให้คุณเลือกซื้อมากมาย

ทำให้ “คาร์โร” เป็นเว็บไซต์อันดับแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง เพราะสามารถขายรถบ้าน ได้อย่างรวดเร็ว ขายได้ราคาดีที่สุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และรับเงินสดกลับบ้านทันที ภายใน 24 ชั่วโมง! ทำให้ความกังวลหลายๆ ข้อ ของผู้ที่ต้องการประกาศขายรถบ้านมือสองหมดไป

CARRO ทำให้การประกาศขายรถมือสองของคุณด่วนๆ ได้อย่างไร?

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

คุณสามารถ “ขายรถด่วน” เพียงกรอกแบบฟอร์มลงประกาศขายรถ ซึ่งเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และสะดวก (คลิกที่นี่) https://th.carro.co/sell-car/express

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และรายละเอียดรถ (เลือกยี่ห้อ/รุ่นรถ) และเลือกจุดนัดดูรถเสร็จ ให้กด “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนต่อไป คือ อัพโหลดรูปภาพรถ ที่คุณต้องการลงประกาศขาย (รูปภาพที่แนะนำ คือ ด้านหน้าตรงของรถ, ด้านข้างตัวรถ, ด้านหลังตัวรถ, มุมเฉียงของตัวรถ, ห้องเครื่องยนต์, แผงคอนโซลด้านหน้า แผงหน้าปัด เบาะที่นั่ง และด้านในฝากระโปรงท้าย) เสร็จแล้วจากนั้นจึงกด “ยืนยันการขาย”

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อคุณกด “ยืนยันการขาย” เรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยรหัส OTP 6 หลัก อีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อ เมื่อเสร็จขั้นตอนจะปรากฎข้อความ “ขอบคุณที่ขายรถกับเรา”

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

โดยคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ไป Tracking เพื่อติดตามสถานะการขาย ได้ตาม Link นี้ https://th.carro.co/tracking

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อเสร็จขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่จากคาร์โร ก็จะติดต่อกลับมาหาคุณภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากรายละเอียดที่คุณส่งมายังมีไม่เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อคุณกลับไปอีกครั้ง

หรือขอรูปภาพรถยนต์ในมุมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ภาพน็อตยึดกระโปรงหน้า – ฝากระโปรงหลัง ชุดคานหน้า เบ้าโช๊คหน้า รอยปั้ม รอยอาร์ค หรือขอดูสภาพรถโดยรวม ฯลฯ เป็นต้น

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

ต่อมาเราจะนัดคุณเพื่อทำการเช็กรถของคุณ ว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้าง แต่ในกรณีที่คุณอยู่ต่างจังหวัด ทางเราจะส่งทีมงานไปดูรถของคุณถึงที่ เพราะเรายังคง Concept ที่ว่า ต้องการเปลี่ยนให้การซื้อขายรถ เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคน

เมื่อทางดีลเลอร์ที่เข้าร่วมประมูลรถ สนใจรถของคุณ และเสนอราคารถของคุณได้สูงสุด ทาง CARRO ก็จะนัดคุณมาทำการตกลงระหว่างกันอีกที

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

เมื่อคุณขายรถกับทาง CARRO เมื่อตกลงราคากันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการเซ็นสัญญาซื้อขาย มอบเอกสารต่างๆ พร้อมปิดการขาย แล้วคุณก็รับเงินสดกลับบ้านไปได้เลย!

Carro Express ขายรถกับคาร์โร อยากขายรถ ขายรถด่วน

หากคุณสนใจอยากขายรถกับ CARRO นอกจากจะสามารถกรอกแบบฟอร์มตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถติดต่อกับทาง CARRO ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-508-8425 หรือจะ Inbox ขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @Carrothailand คลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน