CARRO Automall แนะนำ 15 รถมือสอง ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท แถมฟรีดาวน์!

สำหรับใครหลายคน การตัดสินใจจะซื้อรถยนต์สักคันนั้น จะต้องมีปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ความต้องการใช้งานในวัตถุประสงค์อะไร หรืองบประมาณ เป็นต้น ซึ่งรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยม ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่ดี

หากคุณกำลังมองหาซื้อรถมาใช้สักคัน ด้วยเหตุผลที่ต้องการรถราคาที่ไม่แพงนัก ผ่อนไม่มากในแต่ละเดือน ไม่กระทบรายจ่าย ซึ่งเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เช่นนี้ CARRO Automall เรารู้ซึ้งถึงความต้องการของคุณ เพราะเงินนั้นหายาก เมื่อคิดจะซื้อรถสักคัน ต้องใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุด

CARRO Automall ขอแนะนำรถยนต์มือสอง ราคาไม่เกิน 500,000 บาท ที่เป็นรถขายดียอดนิยม 15 คัน หลากหลายประเภท ใน CARRO Automall ที่น่าซื้อมาใช้ ให้ทุกท่านได้พิจารณากัน ไปดูกันเลยดีกว่า …..

TOYOTA VIOS 1.5 G 2017 เทา

TOYOTA VIOS 1.5 G 2017 เทา

1. Toyota Vios 1.5 G ปี 2017 เลขไมล์ 91,162 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 399,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-vios-2017-GJ6Z9X.html

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

2. Toyota Yaris 1.2 E ปี 2018 เลขไมล์ 68,949 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 389,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-2018-D5O3O4.html

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E 2019 เทา

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E 2019 เทา

3. Toyota Yaris ATIV 1.2 E ปี 2019 เลขไมล์ 21,486 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 389,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-ativ-2019-GP11VJ.html

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 E 2016 เทา

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 E 2016 เทา

4. Toyota Corolla Altis 1.8 E ปี 2016 เลขไมล์ 79,644 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 399,000 บาท!

(สามารถดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-corolla-2016-E157X0.html

TOYOTA HILUX REVO 2.4 E DOUBLE CAB PRERUNNER 2015 ขาว

TOYOTA HILUX REVO 2.4 E DOUBLE CAB PRERUNNER 2015 ขาว

5. Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2.4 E ปี 2015 เลขไมล์ 113,986 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 499,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-hilux-revo-2015-G0J738.html

NISSAN MARCH 1.2 E MNC 2018 เทา

NISSAN MARCH 1.2 E MNC 2018 เทา

6. Nissan March 1.2 E ปี 2018 เลขไมล์ 84,110 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 259,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-march-2018-D5O48O.html

NISSAN NOTE 1.2 VL 2017 ขาว

NISSAN NOTE 1.2 VL 2017 ขาว

7. Nissan Note 1.2 VL ปี 2017 เลขไมล์ 13,214 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 339,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-note-2017-G60360.html

NISSAN ALMERA 1.2 E 2017 เทา

NISSAN ALMERA 1.2 E 2017 เทา

8. Nissan Almera 1.2 E Sportech ปี 2017 เลขไมล์ 127,201 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 269,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-almera-2017-D2671Q.html

HONDA JAZZ 1.5 S 2019 ขาว

HONDA JAZZ 1.5 S 2019 ขาว

9. Honda Jazz 1.5 S ปี 2019 เลขไมล์ 18,822 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 455,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-jazz-2019-GMQKQX.html

HONDA CITY 1.5 V i-VTEC 2017 เทา-ดำ

HONDA CITY 1.5 V i-VTEC 2017 เทา-ดำ

10. Honda City 1.5 V ปี 2017 เลขไมล์ 51,218 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 429,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-city-2017-GJ6QN6.html

MAZDA 2 1.3 High Connect 2020 ขาว

MAZDA 2 1.3 High Connect 2020 ขาว

11. Mazda2 1.3 High Connect ปี 2020 เลขไมล์ 36,724 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 429,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mazda-2-2020-DO12Z4.html

MAZDA 3 2.0 S 2014 น้ำตาล

MAZDA 3 2.0 S 2014 น้ำตาล

12. Mazda3 2.0 S ปี 2014 เลขไมล์ 141,273 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 389,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mazda-3-2014-G6077K.html

MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS Ltd. 2012 ขาว

MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS Ltd. 2012 ขาว

13. Mitsubishi Mirage 1.2 GLS-LTD. ปี 2012 เลขไมล์ 146,219 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 199,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mitsubishi-mirage-2012-DR11X5.html

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2019 น้ำเงิน

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2019 น้ำเงิน

14. Suzuki Swift 1.2 GL ปี 2019 เลขไมล์ 17,362 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 379,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/suzuki-swift-2019-D26936.html

MG 3 1.5 X SUNROOF 2016 แดง-ขาว

MG 3 1.5 X SUNROOF 2016 แดง-ขาว

15. MG3 1.5 X Sunroof ปี 2016 เลขไมล์ 57,013 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ลดราคา! เหลือ 219,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mg-3-2016-GP12X6.html

สำหรับใครที่อยากขายรถคันเดิม มาขายรถคันเดิมกับ CARRO Express สิ! Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Thailand และ Add Line สอบถามรายละเอียดได้เช่นกัน ที่ @carrothai

แต่ถ้าหากช่วงนี้ใครอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ มาใช้แทนที่รถคันเดิม CARRO Automall แหล่งรวมรถมือสองคุณภาพเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมตอบโจทย์คุณด้วยคอนเซปต์ “click.buy.drive.” คุณสามารถจองรถออนไลน์ ได้ในเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น!

รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพแบบ Double Check และยังมีเทคโนโลยี “360 View & Sound Engine Analysis” ให้คุณเลือกชมรถยนต์เสมือนจริงออนไลน์รายแรกในไทย ทั้งภาพและเสียงในรูปแบบ 360 องศา พร้อมรับประกันคุณภาพรถนานถึง 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร! อีกทั้งยังการันตีความพึงพอใจ คืนเงินได้ภายใน 5 วันอีกด้วย! เรามีรถให้คุณเลือกชมเพียบ เปิดบริการทุกวัน ซื้อรถคุณภาพเยี่ยม ต้องที่ CARRO Automall สิ!

หรือถ้าหากสนใจรถรุ่นไหนอยู่ แต่ยังหาที่ถูกใจไม่ได้ เรายินดีหาให้! เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ ชื่อยี่ห้อ / รุ่นรถ ที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันครับ อีกทั้งยังสามารถ Inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Automall Official โทร. 02-508-8690 หรือทาง Line @carroautomall ครับ

หมายเหตุ: ข้อมูลรถแนะนำจาก CARRO Automall เป็นข้อมูลรถยนต์ที่มีจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2564 / เลขกิโลเมตร ณ วันตรวจสภาพรถ

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

ทุกวันนี้ สังคมไทยจัดได้ว่าเข้าสู่ในยุค “สังคมผู้สูงอายุ” แล้ว แต่บางทีอายุก็เป็นเพียงตัวเลข เพราะผู้สูงอายุหลายคนยังคงมีไฟ มีความกระฉับกระเฉง กำลังกายยังแข็งแรง สามารถทำอะไรเองได้หลายต่อหลายอย่าง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมาก หรือแม้กระทั่งการขับรถไปซื้อของ หรือไปหาหมอ ก็ขับได้ในระยะทางไม่ไกลมากนัก

อ่านเพิ่มเติม >> เลือกรถยนต์แบบไหน ถึงจะเหมาะกับ วัยเกษียณอายุ!

ลูกๆ หลายคนที่ทำงานจนพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้างแล้ว ก็อยากจะตอบแทนพระคุณแม่ ในเดือนแห่งวันแม่ โดยการเลือกรถให้คุณแม่ไว้นั่งสักคัน ซึ่งการเลือกรถให้ผู้สูงอายุนั้น ควรจะเป็นรถยนต์ที่ขับได้ง่าย ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนนัก รวมไปถึงความสูงของรถที่มากหน่อย (ถ้าเป็นไปได้) สามารถเข้า-ออก ตัวรถได้ง่าย (ถ้าใครเคยใช้รถโหลดเตี้ยจะรู้ เข้า-ออก บางทีพลาด หัวโขกโดนขอบประตู)

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสองสิ่ง นั่นก็คือ งบประมาณ และความพึงพอใจของคุณแม่คุณ ว่าอยากได้รถประเภทไหน …

ในวันนี้ CARRO Automall (คาร์โร ออโต้มอลล์) จะขอมาแนะนำให้คุณแม่ คุณลูก และทุกท่านรู้จักรถมือสอง 5 แบบที่น่าซื้อมาใช้ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่งกันครับ ว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่า …

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

1. รถ Eco-Car

สำหรับรถ Eco-Car (รถอีโคคาร์) มีคุณสมบัติเด่นๆ อยู่หลายอย่าง อาทิ มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (ตั้งแต่ 1.0 ลิตร – 1.25 ลิตร) พอใช้งานในเมืองได้สบายๆ ประหยัดน้ำมัน รูปทรงขนาดกะทัดรัด หาที่จอดในเมืองง่าย รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ก็มีมาให้แทบทุกรุ่น แถมยังเป็นรถขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง

และศูนย์บริการ กับอะไหล่ ก็มีให้เลือกทั้งแบบแท้ เทียบ เทียม ไม่กระทบถึงรายจ่ายมาก เมื่อถึงเวลาต้องนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ

สำหรับรถ ECO-Car สภาพเยี่ยม ทาง CARRO Automall ก็มีมาให้ท่านเลือกด้วยกันหลายคัน อาทิ

NISSAN MARCH 1.2 E 2017 เทา

NISSAN MARCH 1.2 E 2017 เทา

1. Nissan March 1.2 E ปี 2017 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 50,415 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 245,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-march-2017-E1KJ10.html

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

2. Toyota Yaris 1.2 E ปี 2018 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 100,299 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 389,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-2018-D5O3O4.html

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2019 น้ำเงิน

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2019 น้ำเงิน

3. Suzuki Swift 1.2 GL ปี 2019 เลขไมล์ 17,220 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 379,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/suzuki-swift-2019-D26936.html

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

2. รถ Sub-Compact

ในส่วนของรถ Sub-Compact นอกจากจะเป็นรถขายดีแล้ว มีคุณสมบัติเด่นๆ เพิ่มเติมจากรถประเภท Eco-Car อยู่หลายอย่าง (ซึ่งบางรุ่น ก็ยังสามารถจัดเป็นรถ Eco-Car ได้อีกด้วย) อาทิ มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขึ้น (ตั้งแต่ 1.3 ลิตร – 1.5 ลิตร) เผื่อให้ลูกหลานไว้ใช้งานได้ด้วย และประหยัดน้ำมัน รูปทรงขนาดกะทัดรัด หาที่จอดในเมืองง่าย รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย ซึ่งบางรุ่นก็ออกแบบมาให้คล้ายกับรถแบบ MPV ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน มีมาให้แทบทุกรุ่น

ส่วนศูนย์บริการ กับอะไหล่ ก็มีให้เลือกทั้งแบบแท้ เทียบ เทียม ไม่กระทบถึงรายจ่ายนัก เมื่อต้องนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเช่นกัน

สำหรับรถ Sub-Compact สภาพเยี่ยม ทาง CARRO Automall ก็มีมาให้ท่านเลือกด้วยกันหลายคัน อาทิ

TOYOTA VIOS 1.5 J 2018 ขาว

TOYOTA VIOS 1.5 J 2018 ขาว

1. Toyota Vios 1.5 J ปี 2018 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 48,166 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 399,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-vios-2018-E4N2NX.html

HONDA CITY 1.5 V i-VTEC 2017 เทา-ดำ

HONDA CITY 1.5 V i-VTEC 2017 เทา-ดำ

2. Honda City 1.5 V i-VTEC ปี 2017 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 51,218 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 429,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-city-2017-GJ6QN6.html

HONDA JAZZ 1.5 i-VTEC RS 2018 ส้ม

HONDA JAZZ 1.5 i-VTEC RS 2018 ส้ม

3. Honda Jazz 1.5 RS ปี 2018 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 57,643 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 519,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-jazz-2018-DR1R15.html

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

3. รถ Crossover SUV

อันนี้สำหรับคุณแม่ที่ชอบแนวลุยๆ หรือแนวบ้านอยู่ต่างจังหวัดหน่อย เพราะรถแนว Crossover SUV หรือ SUV จะมีความใกล้เคียงกับรถเก๋ง และรถประเภท 4WD มาผสมกัน เครื่องยนต์มักมีขนาดตั้งแต่ 1.8 ลิตร ไปจนถึง 2.5 ลิตร ซึ่งก็กินน้ำมันในระดับหนึ่ง และบรรทุกผู้โดยสารได้ 5-7 คน จัดเป็นรถขายดีเช่นกัน

สามารถขับได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง ลุยน้ำท่วมได้ ลุยดินโคลนเบาๆ ได้ ภายในปรับเบาะตามการใช้งานได้ เหมาะสำหรับคุณแม่ ที่ยังทำมาค้าขาย หรือต้องขนสัมภาระ ขนของไปส่งที่ไปรษณีย์บ่อยๆ

สำหรับรถ Crossover SUV สภาพเยี่ยม ทาง CARRO Automall ก็มีมาให้ท่านเลือกด้วยกันหลายคัน อาทิ

HONDA HRV 1.8 EL 2019 เทา

HONDA HRV 1.8 EL 2019 เทา

1. Honda HR-V 1.8 EL ปี 2019 เลขไมล์ 17,617 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 739,000 บาท! รถผู้หญิงมือเดียวใช้งานน้อยมาก

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-hrv-2019-DO11RJ.html

NISSAN X-TRAIL 2.5V 2019 ดำ

NISSAN X-TRAIL 2.5V 2019 ดำ

2. Nissan X-Trail 2.5 V ปี 2019 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 9,048 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 899,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-x-trail-2019-GYP90Q.html

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

4. รถ PPV

อันนี้สำหรับคุณแม่สายลุยอย่างแท้จริง เพราะรถ PPV นั้นมีพื้นฐานมาจากรถกระบะ ที่นำตัวรถแบบ SUV มาครอบลงไปอีกที เครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งแบบเบนซิน และดีเซล มีตั้งแต่ขนาด 2.0 ลิตร ไปจนถึง 3.2 ลิตร และหลายรุ่นยังตกแต่งมาหรูหรากว่ารถเก๋งอีกด้วย

เน้นความแข็งแรง ทนทาน ลุยได้มากกว่า การขับขี่อาจต้องออกแรงหน่อย และนั่งอาจไม่สบายสักหน่อย อาจไม่เหมาะกับคุณแม่ที่อยู่ในวัยสูงอายุนัก ส่วนการดูแลรักษาก็คล้ายกับรถกระบะ ไม่ค่อยจุกจิกอะไรมาก

สำหรับรถ PPV สภาพเยี่ยม ทาง CARRO Automall ก็มีมาให้ท่านเลือกด้วยกันหลายคัน อาทิ

ISUZU MU-X 3.0 (DVD Navi) 2013 เทา

ISUZU MU-X 3.0 (DVD Navi) 2013 เทา

1. Isuzu MU-X 3.0 Ddi Navi ปี 2013 เลขไมล์ 70,060 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 659,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/isuzu-mu-x-2013-GM9R08.html

TOYOTA FORTUNER 2.8 V TRD BLACK TOP 2017 ขาว

TOYOTA FORTUNER 2.8 V TRD BLACK TOP 2017 ขาว

2. Toyota Fortuner 2.8 V TRD Sportivo Black Top ปี 2017 เลขไมล์ 46,531 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 1,119,000 บาท! รถบ้าน เจ้าของคนเดียว

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-fortuner-2017-D8RJY7.html

5 รถยนต์น่าซื้อ ราคาไม่แรง เหมาะสำหรับให้คุณแม่นั่ง

5. รถ MPV

นี่ล่ะ ถือเป็นขวัญใจของคนมีครอบครัวใหญ่ ญาติพี่น้องเยอะ หรือลูกหลายคนเลยทีเดียว สำหรับรถ MPV ที่สามารถนั่งได้ตั้งแต่ 7-11 คน บางรุ่นมีประตูสไลด์ไฟฟ้า เข้า-ออก ง่าย เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีครอบครัวใหญ่ๆ มีเด็กๆ เป็นได้ทั้งรถผู้สูงอายุ และรถคันที่สองของบ้าน แต่การใช้รถแนวนี้ ก็อาจจะต้องแลกมากับค่าน้ำมัน ราคาตัวรถ และค่าบำรุงรักษาที่มากหน่อยนะ

สำหรับรถ MPV สภาพเยี่ยม ทาง CARRO Automall ก็มีมาให้ท่านเลือกด้วยกันหลายคัน อาทิ

TOYOTA SIENTA 1.5G 2018 เทา

TOYOTA SIENTA 1.5G 2018 เทา

TOYOTA SIENTA 1.5G 2018 เทา

1. Toyota Sienta 1.5 G ปี 2018 เลขไมล์ 36,058 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 479,000 บาท!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-sienta-2018-DR1573.html

HONDA FREED 1.5 SE 2012 เงิน

HONDA FREED 1.5 SE 2012 เงิน

2. Honda Freed 1.5 SE ปี 2012 (โฉมไมเนอร์เชนจ์) เลขไมล์ 100,299 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 433,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-freed-2012-G0J0NX.html

ถ้าคุณลูกกำลังมองหารถ 5 ประเภทนี้ แล้วอยากซื้อมาให้คุณแม่ใช้งาน หรือคุณแม่จะขับเองก็ดี CARRO Automall แหล่งรวมรถมือสองคุณภาพเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ เราพร้อมตอบโจทย์คุณด้วยคอนเซปต์ “click.buy.drive.” คุณสามารถจองรถได้ในเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น! พร้อมคำนวณสินเชื่อและค่างวด ได้ภายในเว็บไซต์ทันที!

ซึ่งรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพแบบ Double Check มากกว่า 200 จุด และยังมีเทคโนโลยี “360 View & Sound Engine Analysis” ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดในการดูรถเสมือนจริง เป็นรายแรกของธุรกิจรถมือสองในประเทศไทย คุณสามารถดูรูปรถได้ทั้งภายนอก ภายใน กันแบบ 360 องศา เลยทีเดียว รวมถึงยังสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์จากรถคันที่คุณสนใจได้อีกด้วย!

เพราะเรามั่นใจในคุณของรถยนต์ทุกคัน เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพรถนานถึง 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร! อีกทั้งยังการันตีความพึงพอใจ คืนเงินได้ภายใน 5 วันอีกด้วย! ซื้อรถคุณภาพเยี่ยม ต้องที่ CARRO Automall สิ!

หรือถ้าหากสนใจรถรุ่นไหนอยู่ แต่ยังหาที่ถูกใจไม่ได้ เรายินดีหาให้! เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ ชื่อยี่ห้อ / รุ่นรถ ที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันครับ อีกทั้งยังสามารถ Inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Automall Thailand โทร. 02-508-8690 หรือทาง Line @carroautomall ครับ

หมายเหตุ: ข้อมูลรถแนะนำจาก CARRO Automall เป็นข้อมูลรถยนต์ที่มีจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2564 / เลขกิโลเมตร ณ วันตรวจสภาพรถ

All-New-Mazda-CX-30-2020

Mazda เปิดเกมส์รุกตลาดรถ Crossover SUV ด้วยสมาชิกใหม่ตระกูล CX ซีรี่ส์ ด้วยการเปิดตัว All-New Mazda CX-30 กับแนวคิด “Life’s Always On เติมชีวิตให้เต็มความหมาย” สง่างามด้วยดีไซน์จาก โคโดะ ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Less is More” เรียบง่ายแต่งดงาม มาพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC PLUS

เหนือระดับด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร ตอบสนองดีที่สุดในคลาสด้วยกำลังสูงสุด 165 แรงม้า อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน ด้วยราคาจำหน่ายเริ่มต้นไม่ถึงหนึ่งล้านบาท พร้อมรับประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม.** อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ SKY BOOKING

All-New-Mazda-CX-30-2020

สำหรับตลาดรถอเนกประสงค์ของไทย เป็นตลาดใหญ่รองจากตลาดปิกอัพและรถเก๋งเล็ก โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา เซ็กเมนต์นี้มียอดขายสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า 146,560 คัน (รวม PPV) หากแยกเฉพาะ SUV มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 86,000 คัน ส่วน Mazda มียอดขายรวม 5,736 คัน ซึ่งในปี 2563 นี้ มาสด้าคาดการณ์ว่าตลาดในเซ็กเมนต์นี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.5 แสนคัน (รวม PPV) และที่สำคัญมาสด้าตั้งเป้าไว้สูงถึง 18,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 200% เลยทีเดียว

โดยตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2562 ที่ผ่านมา มียอดขายสะสมสูงถึง 1,007,000 คัน เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2561 ตัวเลขยอดรวมอยู่ที่ 1,041,000 คัน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพียง 3% ในขณะที่มาสด้ามียอดขายสะสมรวมทั้งสิ้น 58,129 คัน มาสด้าคาดการณ์ว่าตลาดรวมในปี 2563 จะลดลงประมาณ 5-10% มาอยู่ที่ประมาณ 920,000 – 940,000 คัน ในขณะที่มาสด้าตั้งเป้ายอดในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 60,000 คัน

แม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นตลาด แต่มาสด้าเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยยอดขายรวมสะสมปี 2563 ที่ผ่านมา 2 เดือน (มกราคมและกุมภาพันธ์) ตัวเลขรวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ (ประมาณการ) 140,000 คัน และเป็นยอดขายรถยนต์มาสด้าอยู่ที่ประมาณ 7,000 คัน

หนึ่งในกลยุทธ์ของมาสด้าในปี 2563 คือ การผลักดันแบรนด์สู่การเป็นผู้นำรถ Crossover SUV ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเผยโฉมรถยนต์รุ่นใหม่นี้จะเข้ามาเติมเต็มตระกูล CX Series ของมาสด้า ซึ่งอักษร CX แทนความเป็น Sports Crossover ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

All-New-Mazda-CX-30-2020

ด้วยขนาดของ All-New Mazda CX-30 ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรุ่น CX-3 และ CX-5 ส่งผลให้รถรุ่นนี้มีความคล่องตัวสูง มีทัศนวิสัยที่ดีตามแบบฉบับรถ Crossover ตอบสนองที่ดีเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.0 ลิตร ที่แรงและประหยัดน้ำมัน รองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง E85 ให้กำลังสูงสุด 165 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที ประหยัดน้ำมันสูงสุด 15.4 กม./ลิตร*

All-New Mazda CX-30 ถือเป็นรถ Crossocer SUV เจเนอเรชั่นใหม่รุ่นแรกของมาสด้า ที่งดงามและโดดเด่น ด้วยแนวคิดการออกแบบของ KODO:Soul of Motion ยังคงเน้นความเรียบหรูด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่โฉบเฉี่ยวและทรงพลัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Less is More ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสู่ห้องโดยสาร

All-New-Mazda-CX-30-2020

มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE ที่พัฒนาจากท่วงท่าของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมีสมดุล มอบความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมไปถึงผู้ใช้ถนน อีกทั้งยังมีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง หรือ G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) ช่วยปรับแรงบิดของเครื่องยนต์ตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยของผู้ขับขี่ ควบคู่ไปกับการเบรกที่เหมาะสม เพื่อให้รถขับเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวล มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของล้อทั้ง 4 ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ ลดการแก้พวงมาลัยน้อยลง ซึ่งจะช่วยลดความอ่อนล้าจากการขับขี่ ผู้โดยสารสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการโคลงตัวที่ลดลง

All-New-Mazda-CX-30-2020

มาสด้ายังคงถ่ายทอดจุดเด่นด้านความหรูหราภายในห้องโดยสาร ด้วยการเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาตามหลักปรัชญา HUMAN CENTRIC PHILOSOPHY ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งที่ออกแบบให้โอบกระชับรองรับกับสรีระ ช่วยให้กระดูกเชิงกรานตั้งตรง แนวกระดูกสันหลังคงรูปตัว S เหมือนขณะกำลังเดิน

พวงมาลัยและคันเร่งได้รับการจัดวางอย่างลงตัว มอบความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับรถ รวมถึงฟังก์ชั่นและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ

All-New-Mazda-CX-30-2020

มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันด้วยเบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ได้ 2 ตำแหน่ง แผงหน้าปัดและมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล TFT LCD หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนน

การเชื่อมต่อการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัดด้วย Mazda Connect ที่มาพร้อม Apple CarPlay โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี Center Display แบบ Widescreen ขนาด 8.8 นิ้ว ควบคุมด้วยปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนน สร้างอารมณ์สุนทรีย์ด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง

All-New-Mazda-CX-30-2020

สะดวกสบายตลอดเส้นทางภายในห้องโดยสารที่เงียบโปร่งสบาย พร้อมหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เพิ่มความอเนกประสงค์ด้วยเบาะหลังแบบพับได้ 60:40 แยกอิสระจากกัน และประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า

All-New-Mazda-CX-30-2020

All-New Mazda CX-30 มอบความปลอดภัยระดับสูงสุดด้วยเทคโนโลยี i-ACTIVSENSE ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยเน้นการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุมากถึง 12 ระบบ

 • ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง (360 ̊ View Monitor)
 • ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)
 • ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
 • ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ MRCC (Mazda Radar Cruise Control)
 • ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS (Cruising & Traffic Support)
 • ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติแบบ Advance หรือ Advanced SBS (Advanced Smart Brake Support)
 • ระบบช่วยเบรกและหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง SBS-R (Smart Brake Support-Reverse)
 • ระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง SBS-RC (Smart Brake Support-Rear Crossing)
 • ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ALH (Adaptive LED Headlamps)
 • ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LAS (Lane-keep Assist System)
 • ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน LDWS (Lane Departure Warning System)
 • ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DAA (Driver Attention Alert)

อีกทั้งยังปกป้องทันทีจากอุบัติเหตุด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมบริเวณหัวเข่าด้านคนขับ รวม 7 ตำแหน่ง

All-New-Mazda-CX-30-2020

All-New Mazda CX-30 มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ประกอบด้วย

 • สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)
 • สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)
 • สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray)
 • สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)
 • สีเงิน โซนิค ซิลเวอร์ (Sonic Silver)
 • สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black)
 • สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู (Deep Crystal Blue)

ราคาของ Mazda CX-30 ใหม่

 • รุ่น 2.0 C ราคา 989,000 บาท
 • รุ่น 2.0 S ราคา 1,099,000 บาท
 • รุ่น 2.0 SP ราคา 1,199,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของ All-New Mazda CX-30 สามารถจองในระบบออนไลน์ผ่าน https://skybooking.mazda.co.th/ ได้แล้ววันนี้

ถ้าคุณตัดสินใจอยากขายรถคันเดิม เพื่อไปซื้อ Mazda CX-30 คันใหม่ หรือรับเป็นเงินก้อนไปใช้ สามารถขายรถคันเดิมกับ CARRO ได้ ง่ายๆ ได้เงินไว! กับ CARRO Express เพียงแค่คลิก https://th.carro.co/sell-car/express หรือสามารถ Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook CARRO Thailand

หรือจะ Add Line สอบถามรายละเอียดได้ที่ @Carrothailand หรือคลิกที่นี่ครับ —> เพิ่มเพื่อน

Toyota-C-HR-Price

Toyota C-HR ใหม่ ราคา 979,000 – 1,159,000 บาท ยอดจองกว่า 3 พันคันแล้ว!

Toyota-C-HR

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยราคาจำหน่ายของซับคอมแพคเอสยูวีรุ่นใหม่ Toyota C-HR (Coupe High Rider) โดยมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ศกนี้

นับตั้งแต่ Toyota C-HR ได้แนะนำสู่สาธารณชนในช่วงงาน Motor Expo 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์ที่ไร้ขีดจำกัด และเครื่องยนต์ให้เลือก 2 แบบ ทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และ ไฮบริด

Toyota-C-HR

Toyota C-HR ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้มียอดลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้ากว่า 3,000 คัน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2,000 คัน* บัดนี้โตโยต้า พร้อมประกาศราคาจำหน่ายรถรุ่นดังกล่าว โดยมั่นใจว่าราคาที่นำเสนอนั้นเป็นราคาที่คุ้มค่า และทุกท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ นอกจากนั้นเรายังพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ดังนี้

– Custom Name Plate สำหรับลูกค้าที่ทำการจองรถตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
– ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม.
– พิเศษสำหรับรุ่นไฮบริด รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง

Toyota-C-HR

โดย Toyota C-HR มีเป้าหมายการขายในปี 2561 อยู่ที่ 2,000 คัน/เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน จองสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่งาน Motor Expo 2017 ทางบริษัทฯ จะเริ่มส่งมอบรถให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป”
*(ข้อมูลยอดลงทะเบียนจองสิทธิ์เป็นเจ้าของล่วงหน้า Toyota C-HR ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – วันที่ 12 มกราคม 2561)

Toyota-C-HR

Toyota C-HR มาพร้อมแนวคิด “Live Alive…ออกไปใช้ชีวิต” ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเพชร อีกทั้งการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำ สะท้อนถึงรูปแบบพื้นผิวของอัญมณีที่มีความประณีตในการเจียระไน นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วย 4 เทคโนโลยีใหม่ อันได้แก่

– New Generation of Hybrid ระบบไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ พัฒนาให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กลง แต่เก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้น ทนทานและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น โดยประหยัดน้ำมันสูงถึง 24.4 กม./ลิตร ด้วยการย้ายตำแหน่งของแบตเตอรี่ ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น

– โครงสร้าง TNGA (Toyota Global New Architecture) ถูกพัฒนาขึ้นโดยการออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่ให้แข็งแกร่ง (Body rigidity) และมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลง (Low center of gravity) ลดการโคลงตัวของตัวถัง เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ โดดเด่นเรื่องประสิทธิภาพการเกาะถนน (Stablility) คล่องตัวในทุกจังหวะการขับขี่ (Agility) รวมถึงการออกแบบห้องโดยสาร เพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ให้กว้างขึ้นโดยลดจุดอับสายตา (Visibility) นอกจากนี้ Toyota C-HR มาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระปีกนกคู่ (Double Wishbone Suspension) ที่นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนแล้วยังเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่อีกด้วย

Toyota-C-HR

– Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยใหม่ของรถโตโยต้ามาตรฐานระดับโลกรวมเอาระบบความปลอดภัยขั้นสูงไว้ด้วยกัน อาทิ ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) ระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert with Steering Assist)

Toyota T-Connect Telematics ระบบที่เชื่อมต่อผู้ขับขี่และรถยนต์ ผ่าน Smart phone และ Apple watch พร้อมทั้งเครือข่ายศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ระบบนำทาง T-Connect Telematics บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์และช่วยค้นหาพิกัดในกรณีที่รถถูกโจรกรรม สัญญาณ Wi-Fi ในรถยนต์ และการลดเบี้ยประกันด้วยโปรแกรม Pay As You Drive insurance เป็นต้น

Toyota-C-HR-Price

เลือกเป็นเจ้าของ Toyota C-HR 4 รุ่น 6 สี สำหรับเครื่องยนต์ไฮบริด
(Premium Red/Black Roof, Blue Metallic/Black Roof, Radiant Green Metallic/Black Roof, White Pearl Crystal, Metal Stream Metallic, Attitude Black Mica)
และ 3 สี สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
(White Pearl Crystal, Metal Stream Metallic, Attitude Black Mica)

รุ่น 1.8 Entry ราคา 979,000 บาท**
รุ่น 1.8 Mid ราคา 1,039,000 บาท**
รุ่น HV Mid ราคา 1,069,000 บาท**
รุ่น HV Hi ราคา 1,159,000 บาท**

Toyota-C-HR

(สำหรับสีพิเศษได้แก่ Premium Red, Blue Metallic และ Radiant Green Metallic พร้อมหลังคาสีดำเพิ่ม 10,000 บาท สี White Pearl Crystal เพิ่ม 10,000 บาท)
**ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงาน รวมราคาเครื่องปรับอากาศและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Live-Alive-VibeSpace

พร้อมเปิดประสบการณ์ไปกับโตโยต้า “Live Alive Vibe Space”
พบกับยนตรกรรมใหม่ Toyota C-HR และ 4 เทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปได้ไกลกว่า ซึ่งจะยกขบวนไปพบกับลูกค้าโตโยต้าทั่วประเทศ

4-8 มกราคม 2561 เซ็นทรัลลาดพร้าว
19-23 มกราคม 2561 เซ็นทรัล โคราช
7-11 กุมภาพันธ์ 2561 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 เซ็นทรัล ภูเก็ต
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 เซ็นทรัล ชลบุรี
7-11 มีนาคม 2561 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษาได้ที่ http://www.toyota.co.th/model/c-hr/specification

Toyota-C-HR

สำหรับผู้ที่สนใจมองหาและซื้อ Toyota C-HR ใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่า จะขายรถคันเดิมที่ไหนดี ให้ Carro เป็นผู้ช่วยมืออาชีพของคุณ “ซื้อ ขาย รีไฟแนนซ์ รถยนต์อย่างมืออาชีพกับ Carro Thailand” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ใน Fanpage “Carro Thailand” ครับผม

Toyota-C-HR-LED-Edition

Toyota C-HR รุ่นพิเศษ สำหรับคนชอบ LED

Toyota-C-HR-LED-Edition

Toyota C-HR (โตโยต้า ซี-เอชอาร์) รถ Crossover SUV แบบ Sub-Compact ที่มีข่าวว่าจะมาขายในประเทศไทยในปี 2560 แต่ก็ยังไม่มาซะทีซะที ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่ามาแน่ๆ ล่ะ … แต่ก็ต้องรอดูในช่วงต้นปีหน้านี้ ที่ทางโตโยต้า ประเทศไทย จะเริ่มตัดสินขายรถรุ่นนี้

โดยในเวอร์ชั่นญี่ปุ่น ได้เปิดตัวไปกันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ก่อนจะทยอยเปิดตัวไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตั้งแต่ต้นปี 2560 … และที่ผ่านมาในญี่ปุ่นเอง ก็เพิ่งออกรุ่นพิเศษ สี Two-Tone เอาใจสาวก C-HR ที่อยากได้รุ่นนี้แบบสีทูโทนไปกันเมื่อเร็วๆ นี้

Toyota-C-HR-LED-Edition

ชื่อรุ่นของ Toyota C-HR นั้นย่อมาจากคำว่า Compact High Rider, Cross Hatch Runabout หรือ Coupé High–Rider ที่ออกแบบตัวถังลงบนแพลตฟอร์มใหม่ของ Toyota TAGA (Toyota New Global Architecture) ในรูปแบบ 4 ประตู แต่ดูคล้ายรถสปอร์ตคูเป้ มีที่เปิดประตูด้านหลัง ถูกซ่อนไว้บริเวณเสา C

Toyota-C-HR-LED-Edition

Toyota-C-HR-LED-Edition

สำหรับ Toyota C-HR LED Edition ภายนอกยังคงเดิม เพิ่มเติมด้วยไฟหน้าแบบ Bi-Beam LED พร้อมระบบปรับระดับไฟหน้า สูง-ต่ำ อัตโนมัติ พ่วงด้วยไฟหน้าแบบ LED Daytime Running Light กับไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างแบบ LED ชุดไฟ LED Clearance และไฟท้ายแบบ LED รวมถึงที่จับประตูแบบโครเมี่ยม และล้อแม็กขนาด 17 นิ้ว คู่กับยาง 215/60R17

Toyota-C-HR-LED-Edition

ภายในไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะออพชั่นต่างๆ ก็มีมาให้อย่างเพียงพอแล้ว อาทิ เครื่องเสียงหน้าจอ Touch Screen ขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพง 9 ตัว กำลังขับ 576 วัตต์ ระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone มาตรวัดเรืองแสงพร้อมจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น 3 ก้าน และเบาะนั่งหลังพับได้แบบ 60:40

Toyota-C-HR-LED-Edition

Toyota C-HR มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร รหัส 8NR-FTS แบบ 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว D-4T Turbo ให้แรงม้าสูงสุด 116 แรงม้า (PS) ที่ 5,200-5,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 18.9 กก.-ม. (185 นิวตันเมตร) ที่ 1,500-4,000 รอบ/นาที ให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ตามโหมด JC08) ได้มากถึง 15.4 กม./ลิตร ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด กับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

และเครื่องยนต์ไฮบริด ขนาด 1.8 ลิตร รหัส 8NR-FTS แบบ 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว VVT-i ให้แรงม้าสูงสุด 98 แรงม้า (PS) ที่ 5,200 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 14.5 กก.-ม. (142 นิวตัน-เมตร) ที่ 3,600 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว ให้แรงม้าสูงสุด 72 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 16.6 กก.-ม. (163 นิวตัน-เมตร) ให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ตามโหมด JC08) ได้มากถึง 30.2 กม./ลิตร และส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT

Toyota-C-HR-LED-Edition

Toyota C-HR LED Edition มีให้เลือก 4 รุ่นย่อย ได้แก่รุ่น S, G, S-T และ G-T ในราคา 2,540,400 – 2,929,200 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 739,000 – 852,000 บาท