CARRO Automall แนะนำ 15 รถมือสอง ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ที่คุณพร้อมเป็นเจ้าของได้ทันที!!

สำหรับใครหลายคน การตัดสินใจจะซื้อรถยนต์สักคันนั้น คงมีปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ความต้องการใช้งานในวัตถุประสงค์อะไรหรืองบประมาณ เป็นต้น ซึ่งรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยม ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่ดี

หากคุณกำลังมองหาซื้อรถมาใช้สักคัน ด้วยเหตุผลที่ต้องการรถราคาดี ผ่อนไม่มากในแต่ละเดือน ไม่กระทบรายจ่าย เหมาะกับเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เช่นนี้ CARRO Automall เรารู้ซึ้งถึงความต้องการของคุณ เพราะเงินนั้นหายาก เมื่อคิดจะซื้อรถสักคัน ต้องใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุด

CARRO Automall ขอแนะนำรถยนต์มือสอง ราคาไม่เกิน 500,000 บาท ที่เป็นรถขายดียอดนิยม 15 รุ่น หลากหลายประเภทการใช้งาน ที่น่าซื้อใช้ ให้ทุกท่านได้พิจารณากัน ไปดูกันเลยดีกว่า …..

TOYOTA YARIS 1.2 E 2015 ขาว

TOYOTA YARIS 1.2 E 2015 ขาว

1. Toyota Yaris 1.2 E ปี 2015 เลขไมล์ 232,943 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 289,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-2015-EZ2LRL.html

CARRO Automall แหล่งรวมรถมือสองคุณภาพเยี่ยม ผ่านการตรวจสภาพแบบ Double Check รับประกันพร้อมโอนทุกคัน

TOYOTA YARIS 1.2 J 2014 เทา

TOYOTA YARIS 1.2 J 2014 เทา

2. Toyota Yaris 1.2 J ปี 2015 เลขไมล์ 148,751 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม Big Deal! ออกรถเพียง 11 บาท! ราคา 299,000 บาท!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-2014-G60JRK.html

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

TOYOTA YARIS 1.2 E 2018 ขาว

3. Toyota Yaris 1.2 E ปี 2018 เลขไมล์ 72,245 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 379,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-2018-DL10R6.html

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E 2020 ขาว

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 E 2020 ขาว

4. Toyota Yaris ATIV 1.2 E ปี 2020 เลขไมล์ 34,389 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ฟรีดาวน์! ราคา 399,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-ativ-2020-GV23V6.html

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S 2019 เทา

TOYOTA YARIS ATIV 1.2 S 2019 เทา

5. Toyota Yaris ATIV 1.2 S ปี 2019 เลขไมล์ 14,079 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 429,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/toyota-yaris-ativ-2019-G0V577.html

NISSAN MARCH 1.2 VL 2011 เขียว

NISSAN MARCH 1.2 VL 2011 เขียว

6. Nissan March 1.2 VL ปี 2011 เลขไมล์ 112,941 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม Big Deal! ออกรถเพียง 11 บาท! ราคา 199,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-march-2011-EK1N3Q.html

NISSAN ALMERA 1.2 E SPORTECH 2017 เทา

NISSAN ALMERA 1.2 E SPORTECH 2017 เทา

7. Nissan Almera 1.2 E Sportech ปี 2017 เลขไมล์ 31,061 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 329,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-almera-2017-E1W3KV.html

NISSAN ALMERA 1.0 VL TURBO 2020 แดง

NISSAN ALMERA 1.0 VL TURBO 2020 แดง

8. Nissan March 1.2 VL Turbo ปี 2020 เลขไมล์ 11,347 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม Big Deal! ออกรถเพียง 11 บาท! ราคา 499,000 บาท!

(สามารถดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/nissan-almera-2020-EN17OJ.html

HONDA JAZZ 1.5 i-VTEC V 2016 ขาว

HONDA JAZZ 1.5 i-VTEC V 2016 ขาว

9. Honda Jazz 1.5 S ปี 2016 เลขไมล์ 32,241 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 429,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-jazz-2016-GJV0PX.html

HONDA CITY 1.5 V+ i-VTEC 2017 เทา

HONDA CITY 1.5 V+ i-VTEC 2017 เทา

10. Honda City 1.5 V+ ปี 2017 เลขไมล์ 102,187 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 399,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-city-2017-G9O5Y5.html

HONDA BRV 1.5 V+ 2018 เทา

HONDA BRV 1.5 V+ 2018 เทา

11. Honda BR-V 1.5 V+ ปี 2018 เลขไมล์ 149,342 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 459,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/honda-brv-2018-EZ26K2.html

MAZDA 2 1.3 High Connect 2018 น้ำตาล

MAZDA 2 1.3 High Connect 2018 น้ำตาล

12. Mazda2 1.3 High Connect ปี 2018 เลขไมล์ 90,389 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 369,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mazda-2-2018-EKW3VW.html

MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX 2019 เทา

MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX 2019 เทา

13. Mitsubishi Mirage 1.2 GLX ปี 2019 เลขไมล์ 17,659 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 339,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/mitsubishi-mirage-2019-E7M30N.html

SUZUKI CELERIO 1.0 GA 2014 ดำ

SUZUKI CELERIO 1.0 GA 2014 ดำ

14. Suzuki Celerio 1.0 GA ปี 2014 เลขไมล์ 222,055 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 139,000 บาท!

(สามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ รวมถึงดูภาพภายนอกรถ-ภายในรถแบบ 360 องศา ได้)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/suzuki-celerio-2014-G6LNP3.html

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2020 น้ำเงิน

SUZUKI SWIFT 1.2 GL 2020 น้ำเงิน

15. Suzuki Swift 1.2 GL Max Edition ปี 2020 เลขไมล์ 11,682 กิโลเมตร สภาพเยี่ยม ราคา 399,000 บาท!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม – https://th.carro.co/cardetail/suzuki-swift-2020-D59NX5.html

Carro Automall / คาร์โร ออโต้มอลล์

สำหรับใครที่อยากซื้อรถใหม่ แต่ถ้าหากว่างบไม่พอ มาขายรถคันเดิมกับ CARRO Express สิ! Inbox มาขอรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Thailand และ Add Line สอบถามรายละเอียดได้เช่นกัน ที่ @carrothai

และอีกหนึ่งบริการใหม่! CARRO Automall แหล่งรวมรถมือสองคุณภาพเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมตอบโจทย์คุณด้วยคอนเซปต์ “click.buy.drive.” คุณสามารถจองรถออนไลน์ ได้ในเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น!

รถของเราทุกคันผ่านการตรวจสภาพ 200 จุด และยังมีเทคโนโลยี “360 View & Sound Engine Analysis” ให้คุณเลือกชมรถยนต์เสมือนจริงออนไลน์รายแรกในไทย ทั้งภาพและเสียงในรูปแบบ 360 องศา พร้อมรับประกันคุณภาพรถนาน 1 ปี หรือสูงสุด 30,000 กิโลเมตร! อีกทั้งยังการันตีความพึงพอใจ คืนเงินได้ภายใน 5 วันอีกด้วย! เรามีรถให้คุณเลือกชมเพียบ เปิดบริการทุกวัน ซื้อรถคุณภาพเยี่ยม ต้องที่ CARRO Automall สิ!

หรือถ้าหากสนใจรถรุ่นไหนอยู่ แต่ยังหาที่ถูกใจไม่ได้ เรายินดีหาให้! เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ ชื่อยี่ห้อ / รุ่นรถ ที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันครับ อีกทั้งยังสามารถ Inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook -> CARRO Automall Thailand โทร. 02-508-8690 หรือทาง Line @carroautomall ครับ

หมายเหตุ: ข้อมูลรถแนะนำจาก CARRO Automall เป็นข้อมูลรถยนต์ที่มีจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2564 / เลขกิโลเมตร ณ วันตรวจสภาพรถ