Bangkok-Starts- Collecting- Parking-fees-On-66 Roads

มอเตอร์ไซค์ ชั่วโมงละ 5 บาท รถยนต์ ชั่วโมงละ 10 บาท เริ่มแล้ววันนี้

Bangkok-Starts--Collecting--Parking-fees-On-66-Roads

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ มีรายละเอียดระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ประชาชาติ

ร้อนเงิน! อยากขายรถ จบด่วน! CARRO ช่วยคุณได้ รับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อ